Privacy

Privacy

Privacy verklaring Beatifulonyou.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op welke wijze dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
U kunt hiervoor contact opnemen met:

B.O.Y
Pelgrimsweg 47
5423XG Handel
info@beautifulonyou.nl    KvK 65218620  BTW NL001741891B97

Privacy verklaring accounts Beautifulonyou.nl
Alle accountgegevens tijdens aankopen bij Beautifulonyou.nl worden uitsluitend gebruikt voor Beautifulonyou.nl zelf. De accountgegevens worden o.a. gebruikt voor verificatie, nieuwsbrieven en mailing. U kunt aangeven tijdens het aanmaken van een account of u gebruik wilt maken of u voor nieuwsbrieven in aanmerking wilt komen. De accountgegevens zijn privé gebonden en zal niet aan derden worden gegeven. Indien u van mening bent dat er een abuse wordt gepleegt met uw account, kunt u dit melden op bovenstaande adres .

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Beautifulonyou.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek.
Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze dienstenen deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze
cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browserzo instellen dat u tijdens het winkelen bij kralenwinkel-online geen cookies ontvangt.
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Beautifulonyou.nl, dan kunt ucontact met ons opnemen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw
gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policynodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Contact:

B.O.Y
Pelgrimsweg 47
5247 WZ Handel
info@beautifulonyou.nl